מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א פרשת ואתחנן תש"ף

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת ואתחנן תש"ף

נמסר ביום ראשון, ה' אב תש"ף (26.07.20 08:30)

 

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ה' אלוקים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך" (דברים ג, כג-כד).

רבי יוסי פתח ואמר 'ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'. בוא וראה כמה חזק כח התורה וכמה היא עליונה על הכל. כל מי שעוסק בתורה אינו ירא ממקטרגים עליונים ותחתונים, ואינו ירא ממקרים רעים שבעולם, משום שהוא אחוז בעץ החיים, שזו התורה ואוכל ממנו בכל יום דרך לימוד התורה והתפילות. שהתורה מלמדת את האדם ללכת בדרך האמת, מלמדת אותו עצה איך לשוב לפני אדונו. אפילו מוות נגזר עליו, הכל יתבטל ויסתלק ממנו ואינו שורה עליו. על כן צריך האדם לעסוק בתורה יומם ולילה ולא יסור ממנה. שכתוב: 'והגית בו יומם ולילה' מסיר ממנו התורה או פורש ממנה, כאילו פורש מן החיים' (זהר נגלה שם).  

הקדוש-ברוך-הוא בחר אותנו היהודים, כדי שנתפלל אליו שלוש תפילות ביום. התפילה היא במקום קורבן ולכל מילה יש ערך בשמיים, לכן צריכות התפילות להיות מלאות בלי לדלג על מילים או פרקים. משה רבינו ידע מה כוחה של התפילה והתפלל בתחנונים לקדוש-ברוך-הוא, 515 תפילות. הקדוש-ברוך-הוא, רחום וחנון, אהב והשתוקק לשמוע את תפילותיו של משה רבינו בתחנונים של הלב. ולמרות ששמח בתפילתו, עצר אותו בורא עולם ואמר: "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" (שם ג, כו) כי אם היה משה ממשיך, לא היה מת. משה רבינו בתפילותיו, כיפר על כל הדור, ועל עצמו ופתח דרך עד גילוי משיח צדקנו, שחי וקיים עכשיו בארץ ישראל. כל יהודי ויהודייה שיתפללו לבורא עולם בתחנונים, בקשותיהם יתקבלו. אתה מתפלל לקדוש-ברוך-הוא! זה הסוד! אתה לא רואה ולא שומע אותו אבל מתפלל ומבקש ממנו! בורא עולם רואה ושומע אותך ונותן לך את בקשותיך.

אין שום דבר שהוא מעל הקדוש-ברוך-הוא, הוא מעל הכל ואליו צריך לפנות בבקשות. אין צורך ב'קולבים', מסוג מתווכים, מתקשרים, קוראים בקפה ועוגות או טארוט, לפנות אליו ישירות. יותר מהכל, שמח בורא עולם שילדיו מבקשים ממנו בקשות.

משיח צדקנו בן דוד, יצא מלוט ובנותיו, יהודה ותמר, רות המואביה. הפרעות רבות, עליות וירידות, כי משיח בא להפוך את הטומאה וזוהמת הנחש לדבר טהור. כוח הטומאה מפריע כל הזמן, יודע שהוא הולך ונמחק מן העולם, כי זה דור של משיח, של גילוי משיח אחרון ואין חזרה!

בורא עולם יבוא בחלום למי שאין בהם אמונה בגאולה ומשיח צדקנו, כדי להודיע להם על משיח צדקנו. בסופו של דבר אנשים יתחננו ויבקשו סליחה ומחילה מבורא עולם על שדיברו לשון הרע על הגאולה ועל משיח עבד ה', על לשון הרע ושנאת החינם בארץ ישראל בתקופת הבחירות, בתקופת הקורונה ומה שקורה עכשיו בממשלה. אנחנו נתפלל עליהם שהקדוש-ברוך-הוא, בורא עולם ירחם, ימחל ויסלח להם.

חלק מהיהודים עדיין שאננים ורדומים, לא יודעים שמשיח פועל ועובד, חושבים שזה משהו עתיק ודמיוני. מאות שנים חשבו כך ועכשיו זה הסוף, זה האחרון! יהודים חייבים להשתדל לקיים את עשרת הדיברות במלואן! אם יקיימו את עשרת הדיברות במלואן - כל בקשותיהם יתקבלו לפני הקדוש-ברוך-הוא! הכל!

אם הממשלה לא תרסן ותבטל את ההפגנות האלה, תהיה מגיפה של הפגנות. יהיה, חס ושלום, כמו במדינות ערב ויתנהגו כמו בעלי חיים. רוב רובם של המפגינים הם גויים שמקבלים כסף מאירופה ומכל מיני מקומות שהם נגד היהודים. ההפגנות האלימות והקשות הן סכנה לארץ ישראל. הקדוש-ברוך-הוא הוא שקובע מה יהיה בעולם הזה. לב מלך ביד ה' ולא משנה מי הוא. הבחירה בידי האדם והתערבות בבחירתו היא הקשה ביותר לקדוש-ברוך-הוא, אבל אין קושי אצל הקדוש-ברוך-הוא.

איראן, אם תמשיך להפריע לישראל ולא תעשה תשובה, ימשכו השריפות, הרעב הכבד ונגיף הקורונה. איראן מחממת את חיזבאללה ונסראללה שיפריעו לישראל.

ממשלת ישראל וצה"ל, לפקוח עיניים בצפון, בגדה המערבית וברצועת עזה. הערבים אינטרסנטים, לא אכפת להם מארץ הקודש, אכפת להם רק שנאת חינם.

טראמפ נלחם על הנשיאות. אם טראמפ יעשה הכל לטובת עם ישראל - יקבל עוד פעם נשיאות, אם לא - לא יקבל.

טראמפ ופוטין נגד מעצמה שלישית, הם רוצים לשלוט בעולם.

מצרים מקבלת עזרה מישראל בגלוי ובסתר.

חמאס עושה בעיות.

חיזבאללה משתעל מדי פעם.

לבנון, תהיה מלחמת אחים קשה עם חיזבאללה ונסראללה.

תורכיה בכוננות, ארדואן בהיכון כדי שלא יהיה מרד. לא יעזור לו כלום. בתורכיה מעלימים אנשים שמפגינים ומפריעים.

המצב בעולם הכי רע. תוהו ובוהו על פני תהום, גוג ומגוג בעולם כולו. בורא עולם נתן לכל העולם להתעסק עם נגיף הקורונה כדי שלא יפריעו, לא יציקו ולא יפגעו בעם ישראל, לקחת חלקים מארץ הקודש. מי שפוגע בישראל פוגע בעצמו. היהודים בישראל צריכים להבין שנגיף הקורונה בחו"ל הוא לטובת ישראל, כדי שלא יפריעו לנו. אם לא היה הנגיף בעולם, כל העולם היה רוצה 'לאכול' את ישראל, כל מיני פורענויות היו יכולות לבוא מהם.

אנחנו בדרך המלך! קורונה פתרה את כל הצרות של עם ישראל, של היהודים!

איתני הטבע ימשיכו לפעול בעולם כולו, אש, מים, אדמה, רוח וסערות, רעידות אדמה. תוהו ובוהו, גוג ומגוג בכל העולם.

אם היהודים בארץ ישראל יקשיבו לוועדה האחראית על נגיף הקורונה ויצייתו להוראות, לא תהיה בעיה כלכלית והחולי ילך וייחלש. הבעיות בכלכלה בישראל נובעות מחוסר אמון זה בזה.

אנחנו נמצאים בזמן של משיח, יש הפרעות קשות. משמיים שלחו משיח לפעול, בדור הזה בתקופה הזאת בגלל ההפרעות, ההפגנות הקשות בישראל, נגיף הקורונה וחוסר התפקוד של הממשלה, כדי להציל את עם ישראל ואת העולם.

משיח עובד ופועל וכדאי לכל אחד לקחת על עצמו השתדלות גדולה לקיים את עשרת הדיברות. כדי לזכות להיות במעגל הראשון צריך, לפני הכל, תיקון מידות והשתדלות לקיים את עשרת הדיברות!תגובות

  1. ענג צרוף מפי כבוד הרב ניר בן ארצי מולדתי!!!

    השבמחק
  2. מחכים בקוצר רוח למשיח צדקנו.

    השבמחק

פרסום תגובה

רשומות פופולריות