פוסטים

מציג פוסטים מתאריך אוקטובר 21, 2018

Message from Rabbi Nir Ben Artzi Shalita Parashat Vayera Tasha’t

Messaggio del Rabbino Nir Ben Artzi Shalita Parashat Vayera Tasha't.

Message du Rabbin Nir Ben Artzi Shalita Parashat Vayera Tasha’t

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת וירא תשע''ט