פוסטים

מציג פוסטים מתאריך ינואר 19, 2020

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א פרשת וארא תש"ף נמסר ביום ראשון, כ"ב טבת תש"ף (19.1.20)

Message from Rabbi Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Vayerah Tasha'P

Message du Rabbin Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Vayerah Tasha'P

Messaggio del Rabbino Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Vayerah Tasha'P