פוסטים

מציג פוסטים מתאריך פברואר 25, 2018

Message du Rabbin Nir Ben Artzi Shlita Parashat Tisa, Tasha'H

Message from Rabbi Nir Ben Artzi Shlita Parashat Tisa,Tasha'H

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת כי-תשא תשע"ח