פוסטים

מציג פוסטים מתאריך יוני 21, 2020

Message from Rabbi Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Chukat Tasha'p

Message du Rabbin Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Chukat Tasha'p

Messaggio del Rabbino Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Chukat Tasha'p

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א פרשת חוקת תש"ף