פוסטים

מציג פוסטים מתאריך ספטמבר 1, 2019

Message du Rabbin Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Shoftim Tasha't

Messaggio del Rabbino Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Shoftim Tasha't

Message from Rabbi Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Shoftim Tasha't