פוסטים

מציג פוסטים מתאריך מאי 17, 2020

Message du Rabbin Nir Ben-Artzi ShalitaParashat Bamidbar Tasha'p

Message from Rabbi Nir Ben-Artzi ShalitaParashat Bamidbar Tasha'p

Messaggio del Rabbino Nir Ben-Artzi Shalita

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"אפרשת במדבר תש"ף

Message du Rabbin Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Bahar Tasha'p

Message from Rabbi Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Bahar Tasha'p

Messaggio del Rabbino Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Bahar Tasha'p