פוסטים

מציג פוסטים מתאריך מאי 24, 2020

Message from Rabbi Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Nasso Tasha'p

Message du Rabbin Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Nasso Tasha'p

Messaggio del Rabbino Nir Ben-Artzi Shalita Parashat Nasso Tasha'p

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א פרשת נשא תש"ף