פוסטים

מציג פוסטים מתאריך דצמבר 24, 2017

Message from Rabbi Nir Ben Artzi Shlita Parashat Vayichieh Tasha'H Delivered: 6 Tevet Tasha'H, 24.12.17 at 8:30 AM

Message du Rabbin Nir Ben Artzi Shlita Parashat Vayichieh Tasha'H Livré: 6 Tevet Tasha'H, 24.12.17 à 08:30

מסר לפרשת ויחי תשע"ח