דלג לתוכן הראשי

רשומות

מומלצים

Message from Rabbi Nir Ben-Artzi Shalita Parshat "Tsav" - Shabbat hagadol Tash'P

בס"ד
Message from Rabbi Nir Ben-Artzi Shalita Parshat "Tsav" - Shabbat hagadol Tash'P Delivered on Sunday, 4 Nissan Tasha"p (29.03.20 08:30)
The two temples were destroyed because of free hatred, slander, gossip and incest, which expelled the Holy One, blessed be He from the Temple. Negative acts of impurity and evil destroyed the sanctity of the Temple and the Shekhina (Holy Spirit) left. The Holy One, blessed be He said to them: You have driven me out of My house; I will drive you out of the land of Israel. The Holy One, blessed be He exiled them for thousands of years until they returned to Israel in 1948. The Jews returned to the Land of Israel and set up synagogues and seminars, like a little temple, to pray to the Holy One, blessed be He until the Messiah our righteous will come, to redeem us, and build the third Temple that will be a permanent witness to the world. The corona virus was brought to the world by the Holy One, blessed be He. Everything in the wor…

פוסטים אחרונים

Message du Rabbin Nir Ben-Artzi Shalita Parshat "Tsav" - Shabbat hagadol Tash'P

Messaggio del Rabbino Nir Ben-Artzi Shalita Parshat "Tsav" - Shabbat Hagadol Tash'P

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לשבת חוה"מ פסח תש"ף

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א פרשת צו - שבת הגדול תש"ף